Obchody Święta Policji

 for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik
Na Placu Sejmu Śląskiego odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Katowicach

W wydarzeniu uczestniczył premier Mateusz Morawicki. Udział w obchodach wzięli także m.in. marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Obchody odbyły się w 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej.

Podczas uroczystości Prezes Rady Ministrów wraz z marszałkiem Jakubem Chełstowskim oraz wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem złożyli kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz obejrzeli policyjną defiladę z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Premier podziękował wszystkim policjantom oraz ich rodzinom za wierną i wspaniałą służbę społeczeństwu polskiemu. Wręczono także państwowe i resortowe odznaczenia, ordery, wyróżnienia, a także akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Marszałek Jakub Chełstowski podziękował funkcjonariuszom policji za ich ciężką i zaangażowaną codzienną pracę. Podkreślił także, że poziom zaufania do policji jako formacji, która dba o porządek i bezpieczeństwo obywateli jest obecnie bardzo wysoki w porównaniu z ubiegłymi latami.

Uroczystościom towarzyszył festyn rodzinny odbywający się na Placu Sejmu Śląskiego, podczas którego można było zobaczyć efektowny pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Nie zabrakło też bogato wyposażonych stoisk tematycznych oraz prezentacji sprzętu służb mundurowych.

Obchody zorganizowano pod honorowym patronatem minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik for. BP Patryk Pyrlik

Filmy