Oblicza transgranicznej współpracy

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
O współpracy na pograniczu polsko-słowackim dyskutowali uczestnicy spotkania, które odbywało się w siedzibie starostwa powiatowego w Żywcu

W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Wojciech Kałuża, przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego Erika Jurinova, starosta żywiecki Andrzej Kalata, burmistrz Żywca Antoni Szlagor i Stanisław Baczyński, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Współpraca na pograniczu polsko-słowackim to znakomity sposób na połączenie potencjałów obu państw i regionów, poprawę jakości infrastruktury, z której wspólnie korzystamy, a przede wszystkim jakości życia mieszkańców pogranicza. Przed nami nowa unijna perspektywa i nowe możliwości. Jestem przekonany, że wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować przedsięwzięcia, które przełożą się na pogłębienie współpracy w zakresie gospodarczym, ale również kulturalnym czy społecznym” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Tematem spotkania była dotychczasowa współpraca powiatu żywieckiego z partnerami słowackimi z Samorządowego Kraju Żylińskiego i perspektywy jej rozwoju w przyszłości, także w kontekście współdziałania obu regionów. Warto przypomnieć, że od 2002 roku funkcjonuje porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim, które określa kierunki działań w obszarze gospodarki, transportu i integracji europejskiej. Województwo Śląskie jest członkiem europejskiego ugrupowania EUWT TRITIA, które jest narzędziem do realizacji projektów z partnerami z Czech i Słowacji.

„Dziękuję za to, że możemy rozwijać tę współpracę. Województwo Śląskie jest najważniejszym partnerem Samorządowego Kraju Żylińskiego i wierzę, że w przyszłości ta współpraca będzie układała się równie dobrze. Program INTERREG to cenny instrument, który pomaga w rozwoju gospodarczym terenów przygranicznych, ale też w aspekcie społecznym. Te działania, obok kwestii związanych z infrastrukturą drogową, pozwalają odnowić i uatrakcyjnić zabytki i obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym obszarze też chcemy współpracować” – mówiła Erika Juranova, przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego.

Sporo miejsca w trakcie spotkania poświęcono na prezentację INTERREG PL-SK i planom przyszłych działań w ramach nowej unijnej perspektywy. Jak tłumaczył radny Stanisław Baczyński, tylko w ramach perspektywy 2014-2020 w powiacie żywieckim i po stronie słowackiej udało się zrealizować 4 projekty, z udziałem 5 partnerów, w efekcie czego zmodernizowano 40 km dróg, odnowiono 6 mostów, zbudowano ścieżki rowerowe i przeprowadzono remont i prace konserwatorskie w Kalwarii Zakamenne. Wartość inwestycji to 13,5 mln euro, a dofinansowania 11 mln euro.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy