Obszar Strategicznej Interwencji dla Bytomia i Radzionkowa

 Zdjęcie Zdjęcie
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W konferencji udział wzięła członek zarządu Izabela Domogała, która podkreśliła, że zarządowi województwa zależy na tym, aby Bytom ponownie miał szansę sięgnąć po środki, które były mu dedykowane w perspektywie na lata 2014- 2020. Zaznaczyła także, że Zarząd Województwa z dużym zaniepokojeniem obserwuje fakt, że Bytom, który otrzymał środki finansowe na projekty rewitalizacyjne, infrastrukturalne i społeczne odstępuje bądź rozwiązuje umowy, co budzi obawy w kontekście przyszłości Bytomia.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Województwa przygotował trzy „koła ratunkowe” dla Bytomia - przede wszystkim specjalnie powołany 29 maja br. „Zespół ds. koordynacji wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na Obszarze Strategicznej Interwencji dla miast Bytom i Radzionków”. Wspomnianemu zespołowi przewodniczyć będzie marszałek Jakub Chełstowski, a zasiądzie w nim także Izabela Domogała, członek zarządu, przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele miasta Bytomia. Zespół ma na celu zintensyfikowanie prac i skrócenie dystansu czasowego do wypracowania odpowiednich dla miasta rozwiązań.

Drugie koło ratunkowe to specjalne punktowanie dla Bytomia, czyli punkty dodatkowe dla projektów, które pojawią się w najbliższych konkursach, tj. II i IV kwartał tego roku.

Trzecie „koło ratunkowe” to zaproszenie miasta Bytomia do uczestnictwa w inicjatywie Coal Regions in Transition- programie skierowanym do regionów górniczych będących w okresie transformacji w UE, który zakłada m.in. wdrażanie innowacyjnych, prośrodowiskowych technologii oraz społeczno-gospodarczego wpływu działań restrukturyzacyjnych w górnictwie. Przypomnijmy, że w 2013 r. Bytom otrzymał 100 mln euro na przygotowanie rewitalizacji miasta, z czego około 55 mln euro na działanie infrastrukturalne i około 45 mln euro na działania społeczne. Do tej pory na poziomie EFRR to było 75%, a na poziomie EFS 65%.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie