Poznajcie Przyjaciół Rodziny

Przyjaciel Rodziny fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Ich misją jest pomoc – rodzinie, dzieciom, ludziom w potrzebie. Województwo Śląskie po raz kolejny uhonorowało wyjątkowe postaci z regionu statuetkami „Przyjaciela Rodziny”

Konkurs ma krótką, ale piękną tradycję. Statuetki „Przyjaciela Rodziny” wręczane są od czterech lat. 

- Naszych laureatów śmiało możemy nazwać aniołami, mającymi w sobie boską iskrę dającą im siłę do pomagania innym. Czynią to nie tylko w swojej pracy zawodowej, ale także w działaniach społecznych, pomocy rodzinie, która jest dla nas priorytetem - podkreśla Izabela Domogała, członek zarządu województwa podczas wtorkowej uroczystości w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego. 

W tym roku w konkursie dominowały panie, jedynym mężczyzną w tym gronie jest Sebastian Imiołczyk, policjant, który od wielu lat od wielu lat zawodowo i społecznie działa na rzecz dzieci i ich rodzin, angażuje się w projekty poprawiające bezpieczeństwo. Wprzeszłości prowadził szkolenia na temat profilaktyki uzależnień w TPD dla kandydatów na rodziny zastępcze. Współpracuje z pedagogami szkolnymi, od 2008 r. jest zaangażowany w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie. W 2017 r. we współpracy z Pałacem Młodzieży w Katowicach zorganizował kampanię „Sieć to nie śmietnik”. Jest jednym z inicjatorów „Debat oksfordzkich” dla uczniów katowickich szkół. Z żoną Magdaleną stanowią rodzinę zastępczą niezawodową - są rodzicami 16 letniego syna, natomiast w ich rodzinie zastępczej przebywa 17 letnia dziewczyna. – Aczkolwiek unikam określenia „zastępcza”. Rodzina ma dla mnie jedną wspólną definicję – zastrzega laureat tegorocznej edycji konkursu „Przyjaciel Rodziny”.

Pierwszą z laureatek konkursu jest Marta Zmitrukiewicz, która od 2004 r. pracuje na rzecz społeczności lokalnych w Częstochowie. Aktywnie wspiera partnerstwa, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jest prezesem Fundacji Dla Rozwoju, prowadzi poradnię rodzinną, pogotowie lekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia kulinarne dla rodziców z dziećmi, program wsparcia dla młodzieży licealnej „Chcesz być szczęśliwy czy bogaty”, cykliczne spotkania z uczniami szkół podstawowych: „Stop Uzależnieniom, to nie dla mnie”. Jest autorką schematów i standardów działań Dzielnicowych Centrów Aktywności Lokalnych oraz współorganizatorem pikniku edukacyjno-integracyjnego „Radosny Dzień Dziecka” oraz akcji charytatywnej „Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny”.  

Tegoroczną laureatką konkursu jest także Agata Warnawin. Bielszczanka od 2002 r. będąc rodziną zastępczą niezawodową opiekowała się dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, a od kwietnia 2012 roku stanowiła rodzinę zastępczą zawodową pozostając we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Od 1 października 2013 r. pełni funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Aktualnie sprawuje pieczę nad czwórką dzieci w tym nad trójką niemowlaków. Zajmując się nieprzerwanie przez 20 lat rodzicielstwem zastępczym w praktyce przyjęła do swojego domu ponad 100 dzieci. 

Kolejna z laureatek, siostra Maria Goretti, jest założycielką Ochronki Charytatywnej przy Bazylice NMP w Piekarach Śląskich, gdzie od 2000 r. pracuje jako wolontariusz – dyrektor. Nazywana jest ikoną bezinteresownej pomocy. Dzięki jej działalności charytatywnej, dziesiątki dzieci z terenu Piekar Śląskich uzyskały wsparcie. Ochronka oferuje niezamożnym rodzinom wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Placówka także wspiera materialnie podopiecznych, w okresie wakacji i ferii wyjeżdżają oni na kolonie. Siostra Goretti od wielu lat pracuje również jako katechetka w Zespole Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Realizuje autorski program z pedagogiki i psychologii dziecięcej. W czasie pandemii przygotowywała posiłki dla kilkudziesięciu rodzin objętych kwarantanną na terenie Piekar.                                   

Ostatnią z tegorocznych laureatek konkursu jest Kinga Konieczny-Pizoń. Od 2016 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu na stanowisku specjalista pracy z rodziną, prowadząc w ramach programu „Aktywny Rodzic” warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty z rodzinami, poradnictwo rodzinne i indywidualne. Od 2017 roku jest asystentem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny Przyjaciel Rodziny