Prawie 7,5 mln zł. na zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021

 graf. ROPS graf. ROPS
W trosce o rodzinę

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021.

Zadanie zostało zlecone od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dwóm organizacjom społecznym dotacje w łącznej kwocie 7 409 412,12 zł na 2021 rok na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu trzech sprofilowanych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji będą dysponowały łącznie 103 miejscami.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.