Rada ds. elektromobilności

Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego

Do zakresu działania Rady ds. elektromobilności należy:

  • przygotowywanie rekomendacji związanych z promocją i wprowadzaniem w życie idei elektromobilności (elektromobilnych rozwiązań) na terenie województwa śląskiego dla organów administracji samorządowej,
  • proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej w zakresie promocji i wprowadzania idei elektromobilności (elektromobilnych rozwiązań) na terenie województwa śląskiego,
  • inspirowanie przedsięwzięć promujących elektromobilność na terenie województwa śląskiego,
  • składanie wniosków Zarządowi Województwa Śląskiego i wydawanie opinii w sprawach dotyczących elektromobilności w województwie śląskim,
  • analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze elektromobilności innych regionów i państw,
  • utrwalanie dobrych przykładów poprzez implementację elektromobilnych rozwiązań w instytucjach administracji samorządowej,
  • tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, biznesem, sferą naukową oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących elektromobilności.”
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu w sprawie utworzenia Rady ds. elektromobilności