Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład WRRP na kadencję 2017-2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 00035/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 z późn. zm. rada składa się z 15 członków. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach na kadencję 2017-2021 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych:

 1. przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:
  1. Mirosław Truchan – Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”;
  2. Wacław Czerkawski – Rada OPZZ Województwa Śląskiego;
  3. Jacek Zając – Forum Związków Zawodowych;
 2. przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:
  1. Marek Zychla – Śląski Związek Pracodawców Prywatnych;
  2. Jakub Wyciślik – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach;
  3. Dariusz Jadczyk – Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie;
 3. przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:
  1. Witold Łacny – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników;
  2. Marian Ormaniec – Śląska Izba Rolnicza;
  3. Andrzej Krawczyk – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach;
 4. przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
  1. Bogdan Wieczorek – Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (Wiceprzewodniczący Rady);
  2. Piotr Bańczyk – Centrum Społecznego Rozwoju;
  3. Antoni Augustyn – Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój”.
 5. 5) przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:
  1. Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego (Przewodnicząca Rady);
  2. Karolina Kosowska-Raczek – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  3. Jarosław Wesołowski – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.