Świetlikowo rozwinie skrzydła

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Fundacja Świetlikowo otrzyma dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł na rozbudowę Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci

W podpisaniu umowy uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, prezes Zarządu Fundacji Natasza Godlewska i członkowie Zarządu Fundacji.

„Bardzo się cieszę, że tak dobrze przygotowane i potrzebne projekty otrzymują niezbędne wsparcie. To szansa dla fundacji na rozwinięcie skrzydeł, ale przede wszystkim kolejne miejsca dla dzieci potrzebujących profesjonalnej opieki. Widać, że są w tym miejscu szczęśliwe, a dzięki tej inwestycji zarówno fundacja jak i jej podopieczni zyskają nowe możliwości” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Zakres działań realizowanych w obiekcie obejmuje prace remontowo-budowlane związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i montaż windy, zakup materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, środków jednorazowego użytku, doposażenie centrum w niezbędny sprzęt, zajęcia terapeutyczne dla dzieci, szkolenia i wsparcie dla opiekunów, a także utworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego dla uczestników projektu.

„Jestem bardzo wdzięczna za możliwość realizacji tego projektu, który jest dla nas kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju. Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci powiększy się, zyskamy windę i więcej przestrzeni, by móc wspierać rodziców w tym trudnym zadaniu, jakim jest opieka nad chorymi dziećmi” – podkreślała Natasza Godlewska, prezes Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zakłada zwiększenie dostępności centrum przez otwarcie kolejnych 10 miejsc, w tym włączenie dzieci z powikłaniami wcześniactwa, wymagających szczególnego wsparcia.

Centrum Opieki Dziennej to jedna z niewielu specjalistycznych placówek wsparcia dziennego w Polsce. Uczestnikami projektu będą dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, są nieuleczalnie chore, pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich opiekunowie, którzy będą brać udział w szkoleniach w celu podniesienia jakości opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy