Symbol wszystkich Polaków

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz minister Grzegorz Tobiszowski rozdawali biało-czerwone flagi w Parku Śląskim

"Biało czerwona flaga to symbol, który powinien nas jednoczyć, przypominać że jesteśmy wspólnotą. Dzisiejsze święto przypada w rocznice trzeciego, zwycięskiego powstania śląskiego co jest datą szczególnie dla nas ważną. Nieprzypadkowo jako miejsce gdzie rozdajemy flagi wybraliśmy Park Śląski i Stadion Śląski – to miejsca do których zjeżdżają mieszkańcy całego regionu. Poprzez drobny gest wręczenia biało czerwonych barw, chciałbym pobudzić do refleksji nad naszą przeszłością, wzbudzić poczucie dumy narodowej  a także przypominać o historii naszej małej ojczyzny" – powiedział marszałek Chełstowski.

"Barwy narodowe towarzyszą nam w chwilach ważnych i znaczących, widnieją w miejscach i budynkach które symbolizują państwo. Dzień Flagi Narodowej przypomina nam, że biało czerwone barwy powinny mieć swoje miejsce także tam, gdzie żyjemy, pracujemy, spotykamy się. Dlatego właśnie cieszę się że mogłem rozdać, wspólnie z marszałkiem, flagi narodowe, które trafią do domów wielu mieszkańców naszego regionu" – powiedział minister Tobiszowski.

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.

W tym roku 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaś 1 sierpnia - setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski, ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja przypada również rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS