W rodzinie siła

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i „Przyjaciel rodziny 2019”

Galę otworzyła członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, która podziękowała wszystkim zebranych za prowadzenie w swoich gminach polityki prorodzinnej. Podkreśliła także, że rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka.

W czerwcu b.r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa konkursy z obszaru polityki prorodzinnej - „Gmina przyjazna rodzinie 2019” (VI edycja – od 2014 roku) – skierowany do gmin oraz „Przyjaciel rodziny 2019” (III edycja – od 2017 roku) – skierowany do osób fizycznych. Zadanie związane z organizacją konkursów koresponduje z celami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Uczestnikami konkursu są gminy z terenu województwa śląskiego. Do konkursu aplikowało 13 gmin: Bielsko-Biała, Bobrowniki, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Konopiska, Pilchowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Tworóg, Tychy i Zabrze.

18 września b.r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2119/69/VI/2019 rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i wyłonił następujących laureatów:

 • I miejsce – Miasto Zabrze za inicjatywę pt. Z inkluzją na Ty – środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin;
 • II miejsce – Miasto Rybnik za inicjatywę pt. RAR – Rybnicka Akademia Rodziny;
 • III miejsce – Gmina Bobrowniki za inicjatywę pt. Aktywność, bezpieczeństwo i zadowolenie rodziny – siłą rozwoju społecznego gminy Bobrowniki.

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” jest z kolei wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne. Wnioskodawcami w konkursie mogły być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

25 września 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2189/70/VI/2019 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel rodziny 2019” i wyłonił następujących laureatów (pięć równorzędnych miejsc):

 • Monika Bajka za inicjatywę Dajemy wędkę, a nie rybę!, zgłoszona przez Urząd Miasta Katowice;
 • Danuta Lech za inicjatywę Wsparcie rodzin w kryzysie z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza, zgłoszona przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej;
 • Mariusz Wiśniewski za inicjatywę Rybnicki Przyjaciel Rodziny, zgłoszony przez Miasto Rybnik;
 • Helena Budzanowska za inicjatywę Wszechstronne działania na rzecz podniesienia jakości życia rodzin z występującymi niepełnosprawnościami, zgłoszona przez Urząd Miasta Zabrze;
 • Beata Wiśniewska za inicjatywę Motywowani miłością – Rodzicielstwo Zastępcze w Gliwicach, zgłoszona przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS