Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020 / graf. UMWS graf. UMWS
Życzenia władz województwa

Zdrowych i Spokojnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz błogosławieństwa Bożego

życzą

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

wraz z Zarządem