Wojciech Saługa

 fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS

Marszałek Województwa Śląskiego 5 kadencji
(od 1 grudnia 2014 r.)

Data urodzenia:27-03-1969

Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji


Wojciech Saługa urodził się w 1969 roku. W 1994 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 1994-2002 pracował w ING Banku Śląskim.

W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Jaworznie, w latach 2002-2004 wiceprezydent Jaworzna odpowiedzialny za planowanie i inwestycje, urbanistykę, architekturę, geodezję, gospodarkę nieruchomościami oraz obsługę inwestorów.

W latach 2004-2005 Senator RP, a od 2005 roku Poseł na Sejm RP trzech kolejnych kadencji. W trakcie pracy w parlamencie członek komisji: Gospodarki (w tym Podkomisji ds. Energetyki), ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych. Od 2011 roku członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Obecnie przewodniczący Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej.

Żonaty, ojciec dwojga dzieci. Jego pasją jest turystyka górska i żeglarstwo.