Wyróżnienia śląskiej policji

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się uroczystość wręczenia państwowych odznaczeń cywilnych i resortowych. Medal za Zasługi dla Policji otrzymał marszałek Jakub Chełstowski

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Krzysztof Justyński, wręczył 4 Medale za Zasługi dla Policji, które otrzymali: Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice, Radim Wita, Zastępca Komendanta Policji ds. kryminalnych w Ostrawie i Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

„Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie i gratuluję wszystkim uhonorowanym. Praca w policji to służba na rzecz Ojczyzny i mieszkańców naszego regionu, którzy dzięki Państwa zaangażowaniu i odwadze mogą czuć się bezpieczni. Dziękuję za dotychczasową służbę i życzę satysfakcji z pracy. Zapewniam o wsparciu samorządu i otwartości na realizację wspólnych inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie uroczystości uhonorowano łącznie 51 osób, którym wręczono medale: za Długoletnią Służbę, Za Zasługi dla Policji, 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów, a także Odznaki Zasłużony Policjant i odznaki honorowe przyznane przez górnictwo. Okolicznościowe ryngrafy otrzymało również czterech policjantów odchodzących na emeryturę.

Szef śląskiego garnizonu uhonorował 11 policjantów srebrnymi i brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę przyznawanymi przez Prezydenta RP. Medal ten jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa osobom, które wyróżniają się spośród grona współpracowników o podobnym stażu pracy. Ponadto 29 policjantów zostało uhonorowanych złotymi, srebrnymi i brązowymi Odznakami Zasłużony Policjant nadanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odznaczenie to jest nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS