Solidarni w walce z COVID-19

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo Śląskie organizuje akcję pomocową dla Ukrainy

W uroczystej inauguracji akcji pomocowej dla Ukrainy „Solidarni w walce z COVID-19” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Fundusz Górnośląski i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, wzięli udział Minister Środowiska Michał Woś, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak. 

„Pokazujemy solidarność z naszymi regionami partnerskimi. Na Śląsku jest stabilnie, bezpiecznie dlatego chcemy pomagać innym. Choroba nie wybiera dlatego ważna jest łączność, wsparcie. Jestem przekonany, że to pierwsza z wielu akcji pomocowych dla naszych przyjaciół z Ukrainy” – mówił marszałek Jakub Chełstowski. 

W ramach akcji wysłano około 200 paczek zawierających środki ochrony osobistej, a także artykuły szkolne i słodycze dla dzieci. Transport zostanie przekazany organizacjom oraz szkołom polonijnym działającym w obwodach lwowskim i żytomierskim, które od wielu lat zrzeszają polonię i działają na rzecz Polaków na Ukrainie – Żytomierskiemu Obwodowemu Związkowi Polaków na Ukrainie, Szkole Średniej nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie, Polskiej Sobotniej Szkole im. św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu oraz Klasztorowi w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina. 

„Jestem dumny z tego, że województwo śląskie pomaga i dbamy o relacje z sąsiadami w potrzebie. Dziękuję za tę akcję, taka solidarność jest bardzo cenna i potrzebna w tym trudnym czasie” – mówił minister środowiska Michał Woś. 

„Cieszę się, że Śląskie tak chętnie pomaga. U nas pandemia jest w odwrocie, ale to ważne, byśmy pomagali tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. To przykład solidarności. To ważne, byśmy w tym trudnym czasie byli razem i umieli dzielić się dobrem” – podsumowała Alina Nowak, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Warto przypomnieć, że Fundusz Górnośląski SA od kwietnia 2020 roku dzięki środkom z Unii Europejskiej realizuje projekt „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych”, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie śląskim przez wsparcie placówek ochrony zdrowia w regionie. Fundusz chce wykorzystać doświadczenia w tym zakresie i nieść pomoc również w regionach partnerskich, jakimi są obwody lwowski i żytomierski na Ukrainie.

Organizatorzy zapraszają do wsparcia akcji przedsiębiorców, którym leży na sercu los naszych rodaków na Wschodzie oraz innych osób w potrzebie. Zebrane fundusze zostaną w całości przeznaczone na zakup wyżej wymienionych artykułów oraz transport na Ukrainę. Dostarczanie pomocy będzie koordynować Fundusz Górnośląski SA.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS