Wiadomości

Forum Regionów Wyszehradzkich w Krakowie

Samorządowcy z Czech, Słowacji, Węgier i Polski podpisali Deklarację Krakowską uznając za konieczne podjęcie w Brukseli wspólnego lobbingu na rzecz większego wsparcia z budżetu UE dla państw Europy Środkowo – Wschodniej

Pieniądze dla Śląska

Finansowaniu środkami z budżetu centralnego zadań Wojewody oraz Samorządu Wojewódzkiego w roku 2005 poświęcone było spotkanie ze śląskimi parlamentarzystami w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach

Nagrody dla architektów

W Sali Marmurowej gmachu Sejmu Śląskiego nagrodzono dzisiaj architektów, którzy okazali się najlepsi w dorocznych konkursach na najlepsze projekty i realizacje.
Sejmik za przejęciem WPKiW

Niemal jednogłośnie (jeden głos przeciw, kilka wstrzymujących się) Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dwie uchwały, których projekty przedstawił radnym Marszałek Województwa Michał Czarski.

XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Na wniosek grupy radnych Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniew Wieczorek zwołał na 30 września br. XXV sesję Sejmiku poświęconą omówieniu aktualnej sytuacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz przyjęciu uchwały dotyczącej WPKiW