Wiadomości


Kto nowym wicemarszałkiem?

4 kwietnia 2000 Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht skierował na ręce Przewodniczącego Klubu Radnych Unii Wolności Sejmiku Województwa Śląskiego, Pana Andrzeja Osieckiego prośbę o wskazanie osoby, która po rezygnacji Jana Rzymełki obejmie stanowisko Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego
Marszałek Województwa Śląskiego w Brukseli

W dniach 15-17 września 1999r. na zaproszenie Unii Europejskiej Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht przebywał w Brukseli, gdzie wziął udział w przeglądzie (screeningu) prawodawstwa dotyczącego polityki regionalnej w ramach integracji z Unią Europejską oraz w spotkaniu RETI