Projekt pn. Wspólna przeszłość, razem w przyszłość

Organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
Data wydarzenia: 01-10-2011

Data zakończenia: 09-10-2011
Miejsce: Katowice
tel.: +48 (32) 258 13 97
fax: +48 (32) 258 18 52
e-mail: sekr@womkat.edu.pl
www: www.womkat.edu.pl