Wiadomości

 Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS 2024-04-18

Śląskie inwestuje w ochronę zdrowia

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie podsumowano inwestycje realizowane w placówce w latach 2019-2024 i zaprezentowano plany na przyszłość


 graf. UMWS 2024-04-17

Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zmiana w składzie Zarządu Województwa Śląskiego


 Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS 2024-04-04

Wsparcie dla lokalnych inicjatyw

Podpisano umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” z gminami Subregionu Południowego. Symboliczne czeki wręczono w Kinie Janosik w Żywcu