Zarząd V kadencji 2014-2018

Zarząd IV kadencji 2014-2018

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Powołany 1 grudnia 2014, odwołany 21 listopada 2018

Marszałek Województwa Śląskiego:
Wojciech Saługa (od 1 grudnia 2014 r.)

Wicemarszałkowie Województwa Śląskiego:
Stanisław Dąbrowa (od 1 grudnia 2014 r.)
Aleksandra Skowronek (od 1 grudnia 2014 r. do 20 marca 2017 r.)
Michał Gramatyka (od 20 marca 2017 r.)

Członkowie Zarządu Województwa Śląskiego:
Kazimierz Karolczak (od 1 grudnia 2014 r. do 12 września 2017 r.)
Gabriela Lenartowicz (od 1 grudnia 2014 r. do 22 czerwca 2015 r.)
Henryk Mercik (od 22 czerwca 2015 r.)
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik (od 16 października 2017 r.)