Patronaty

Kontakt w sprawie patronatów

Kontakt w sprawie patronatów:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Kancelaria Zarządu
Kołodziejska Wioletta
mail: wkolodziejska@slaskie.pl
tel.: +49 (32) 20 78 341

Linki do stron zewnętrznych
Lista przyznanych patronatów