Znak graficzny do pobrania

 Marszałek Jakub Chełstowski Marszałek Jakub Chełstowski

Znak graficzny, który należy umieścić na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.

Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Województwa Śląskiego w widocznym miejscu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Jakub Chełstowski Wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała Wicemarszałek Łukasz Czopik Członek Zarządu Krzysztof Klimosz Członek Zarządu Grzegorz Boski

Załączniki
Znak graficzny do pobrania – marszałek Jakub Chełstowski (kolor) [ZIP 1,3MB]
Znak graficzny do pobrania – marszałek Jakub Chełstowski (monochrom, ciemne tło) [ZIP 3,4MB]
Znak graficzny do pobrania – marszałek Jakub Chełstowski (monochrom, jasne tło) [ZIP 2,8MB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała (kolor) [ZIP 1,3MB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała (monochrom, ciemne tło) [ZIP 2,5MB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała (monochrom, jasne tło) [ZIP 1,9MB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Anna Jedynak (monochrom, jasne tło) [ZIP 2,5MB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Łukasz Czopik (kolor) [ZIP 1,5MB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Łukasz Czopik (monochrom, ciemne tło) [ZIP 2,9MB]
Znak graficzny do pobrania – wicemarszałek Łukasz Czopik (monochrom, jasne tło) [ZIP 3,1MB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Krzysztof Klimosz (kolor) [ZIP 1,6MB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Krzysztof Klimosz (monochrom, ciemne tło) [ZIP 3,5MB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Krzysztof Klimosz (monochrom, jasne tło) [ZIP 3,1MB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Grzegorz Boski (kolor) [ZIP 1,6MB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Grzegorz Boski (monochrom, ciemne tło) [ZIP 2,8MB]
Znak graficzny do pobrania – członek Zarządu Grzegorz Boski (monochrom, jasne tło) [ZIP 2,0MB]