Wojewódzka Komisja Urbanistyczno Architektoniczna

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno Architektoniczna

Organ doradczy marszałka województwa

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka, powoływanym na czas nieokreślony, w drodze zarządzenia na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80 , poz.717 z późniejszymi zmianami).

W składzie Komisji znajdują się przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego, a także przedstawiciele czterech subregionów województwa.

Komisja w Województwie Śląskim istnieje od 2000 roku.