Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

 fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS

Członek Zarządu Województwa Śląskiego 5 kadencji
(od 16 października 2017 r.)

Data urodzenia:13-01-1959
Miejsce urodzenia:
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie z zakresu zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zarządzania przedsiębiorstwem i projektami europejskimi.

W swojej pracy zawodowej była Wiceprezydentem Będzina, Wicestarostą Powiatu Będzińskiego, Pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego ds. Uzależnień, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siewierzu, Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej w UM w Sosnowcu, Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w UM w Czeladzi, wykładowcą akademickim. Twórca ogólnopolskiej akcji „Tolerancyjny dla świata” krzewiącej ideę tolerancji wobec wszelkich odmienności, „inności”. Radna Będzina w latach 1994-98, Radna Powiatu Będzińskiego w latach 1999-2002 oraz Radna Sejmiku Województwa Śląskiego trzech kadencji. W październiku 2017 została wybrana na stanowisko członka zarządu województwa śląskiego, odpowiedzialna za sprawy Europejskiego Funduszu Społecznego, Rynku Pracy, Polityki Społecznej, Edukacji, Nauki, Współpracy Międzynarodowej oraz Inwestycji.