Henryk Mercik

 fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS

Członek Zarządu Województwa Śląskiego 5 kadencji
(od 22 czerwca 2015 r.)

Data urodzenia:20-02-1969
Miejsce urodzenia: Chorzów
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Śląska w Gliwicach - architektura


Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie (1988). W 1995 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. W 2004 na uczelni macierzystej obronił rozprawę doktorską pt. Zespoły mieszkaniowe z przełomu XIX i XX wieku. Ich rozwój oraz wpływ na urbanizację terenu Górnego Śląska (na przykładzie obszaru dzisiejszego miasta Ruda Śląska).

W latach 1999–2008 był miejskim konserwatorem zabytków w Rudzie Śląskiej. W 2008 został miejskim konserwatorem zabytków w Chorzowie. W 2011 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (dziedzina: architektura i budownictwo). Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 otrzymał Honorową Odznakę Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I stopnia. 3 października 2016 został uhonorowany Medalem im. Profesora Zygmunta Majerskiego przyznawanym przez kapitułę powołaną przy Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. W 2017 został uhonorowany nagrodą Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP „Śląski Szmaragd”. Od 2018 członek Rady Śląskiej Izby Architektów RP.

Wykładowca akademicki.

W 2010 został wybrany na radnego IV kadencji. W 2014 uzyskał reelekcję. Jednocześnie kandydował w wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej, zajmując 6. miejsce spośród 10 kandydatów. W latach 2014–2015 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku śląskiego. 22 czerwca 2015 wybrany na członka zarządu województwa śląskiego. Od 2015 przewodzi Zespołowi ds. Utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powołanemu przez prezydenta miasta Chorzów. W 2017 został założycielem i liderem Śląskiej Partii Regionalnej (zarejestrowanej w 2018). 12 czerwca 2018 stanął na czele jej rady politycznej.