Nowy Zarząd – podział kompetencji

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Znany jest już podział kompetencji i zadań członków nowego Zarządu Województwa Śląskiego

- Dokonaliśmy podziału kompetencyjnego nowego zarządu województwa siódmej kadencji i rozpoczynamy pracę, której cel jest jasny – wzmocnienie pozycji Województwa Śląskiego w kraju oraz promowanie go w Europie, pamiętając, że wciąż znajdujemy się w czołówce najbardziej atrakcyjnych pod kątem inwestycyjnych regionów. Zależy nam, aby Województwo Śląskie stało się równie atrakcyjne zwłaszcza dla młodych ludzi. By właśnie na naszych uczelniach kontynuowali edukację, w przyszłości zakładali rodziny, a z myślą o nich będziemy tworzyć nowe miejsca pracy. Nie możemy jednak być regionem dwóch czy trzech prędkości. Dysponujemy silnym ośrodkiem centralnym, ale pozostałe subregiony muszą rozwijać się równie dynamicznie. Stąd reprezentacja w zarządzie województwa pochodząca z różnych jego części, gdzie każdy z członków zarządu wniesie swoją wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które pomogą czy to subregionowi północnemu czy południowemu w ewolucji gospodarczej. Patrzymy na przyszłość województwa przez pryzmat rekordowych funduszy unijnych, odblokowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jestem przekonany, że w stu procentach wykorzystamy tę szansę, a beneficjentem efektów tych działań będą kolejne pokolenia mieszkańców naszego województwa – komentuje marszałek województwa Wojciech Saługa.

Wojciech Saługa (marszałek województwa) - w przeszłości był wiceprezydentem Jaworzna, senatorem V kadencji (2004–2005), posłem na Sejm V, VI, VII i IX kadencji (2005–2014, od 2019), w latach 2014–2018 był marszałkiem Województwa Śląskiego. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych ponownie objął mandat poselski.

Podział kompetencyjny: Kancelaria zarządu (KZ); Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego (KN), Departament Audytu i Kontroli (AU); Departament Rozwoju i Transformacji Regionu (RT); Pion ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Spraw Przeciwpożarowych (BH); Pion Inspektora Ochrony Danych (IOD); Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN); pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), pełnomocnik ds. Związanych z Obronnością i Bezpieczeństwem Publicznym (OB).

Bartłomiej Sabat (wicemarszałek województwa) - wieloletni samorządowiec, radny dwóch kadencji Rady Miasta Częstochowy. Pełnił w tym czasie m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 2019-2024 był zastępcą prezydenta Częstochowy. Ma także duże doświadczenie w zarządzaniu jednostkami budżetowymi. Przez siedem lat był zastępcą dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a przez pięć lat – pracował na stanowisku wiceprezesa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz menedżerskich studiów podyplomowych MBA.

Podział kompetencyjny: Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej (GP); Departament Promocji i Projektów Społecznych (PR); Departament Sportu (SP); Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia (NZ); Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli (BR).

Grzegorz Boski (wicemarszałek województwa) - w zakończonej VI kadencji był członkiem zarządu województwa. Od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Jest także członkiem Rady Naczelnej oraz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2007-2012 był wiceprezesem Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Był członkiem Zarządu Krajowego Polskiej Rady Młodzieży, w tym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tej organizacji. W latach 2007 - 2013 był prezesem Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

Podział kompetencyjny: Departament Terenów Wiejskich (TW); Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR); Departament Drogownictwa (DD); Departament Transportu Publicznego (TP).

Joanna Bojczuk (członek zarządu województwa), absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe Master Business of Administration w Wyższej Szkole Biznesu. W samorządzie pracuje od ponad 10 lat. Od 9 lat, związana jest z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, gdzie pełni funkcję m.in. Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami. Angażuje się nie tylko w działania ekologiczne, ale i społeczne. Wspiera projekty lokalnych organizacji pozarządowych.

Podział kompetencyjny: Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych (OE); Departament Kultury (KL); Departament Turystyki (TS).

Rafał Adamczyk (członek zarządu województwa) – polityk, samorządowiec i urzędnik, poseł na Sejm IX kadencji. Od 2024 roku był wicewojewodą śląskim. Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Kształcił się podyplomowo w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. Pracował w Urzędzie Miejskim w Będzinie, m.in. jako naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, a do 2015 jako pełnomocnik i rzecznik prasowy prezydenta  W styczniu 2024 powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody śląskiego.

Podział kompetencyjny: Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych (IP); Departament Edukacji i Spraw Społecznych (ES); Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN); Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (FS).