Konferencja pt. Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie

Organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Data wydarzenia: 27-09-2011

Data zakończenia: 29-09-2011
Miejsce: Izbicko