Projekt edukacyjny pn. KOBRA

Organizator: Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
Data wydarzenia: 23-12-2009

Data zakończenia: 23-11-2010
Miejsce:
e-mail: biuro@demos.org.pl
www: www.demos.org.pl