XI Kolędnicy z Żytomierza

Miejsce: Katowice


Data zakończenia: 16 stycznia 2020 r.

Pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

e-mail:

www:

Opis: