VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ,,Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój"

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego - Filia Politechniki Śląskiej


Data zakończenia: 09-06-2022 r.

Pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Organizator: Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik

e-mail:

www:

Opis: