Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych

W mijającym tygodniu Zarząd Województwa dokonał wyboru projektów w ramach pięciu działań ZPORR współfinansowanych w oparciu o fundusze strukturalne UE
Wybrane projekty zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dotyczą one działań:
  • 1.1 - infrastruktura drogowa,
  • 1.3.1 - regionalna infrastruktura edukacyjna,
  • 1.5 - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
  • 3.5.1 - lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa,
  • 3.5.2 - lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Przy wyborze projektów kierowano się ich zgodnością z założeniami Regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz wpływem realizacji przedsięwzięć na rozwój regionu. Spośród projektów zgłoszonych w ramach lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia wybrano te, które charakteryzują się szczególnym potencjałem w zakresie podniesienia standardu świadczonych usług medycznych a także otwierają pacjentom dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej i ograniczają terytorialne dysproporcje w infrastrukturze ochrony zdrowia. Przy wyborze projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej i sportowej wzięto także pod uwagę dane o infrastrukturze pozyskane z Kuratorium Oświaty. Warto podkreślić, iż łączna kwota projektów rekomendowanych przez RKS sześciokrotnie przekraczała wysokość środków dostępnych dla dofinansowania w/w działań. Zarząd Województwa zadecydował by część środków pozostawić do wykorzystania w ramach drugiej edycji konkursów.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów [HTM 22,5kB]