Zespół ds. wykorzystania i promocji dziedzictwa industrialnego Województwa Śląskiego

Zarządzenie Nr 00027 / 2014 Marszałka Województwa Śląskiego z 25 lutego 2014 

Zespół pełni dla Marszałka Województwa funkcję doradczą mającą na celu:

  1. koordynowanie prac nad przygotowaniem śląskiej kandydatury z zakresu dziedzictwa industrialnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
  2. koordynowanie działań realizowanych przez instytucje podległe samorządowi województwa związanych z wykorzystaniem i promowaniem dziedzictwa industrialnego regionu – wzmocnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces,
  3. animowanie dyskusji publicznej na temat powołania i założeń funkcjonowania Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych,
  4. podejmowanie inicjatyw na rzecz współpracy z ośrodkami badawczymi i akademickimi w zakresie wykorzystania i promowania dziedzictwa industrialnego regionu,
  5. podejmowania inicjatyw na rzecz współpracy ze środowiskiem nauczycielskim w celu wykorzystania dziedzictwa industrialnego w procesie dydaktycznym.