Jan Rzymełka

Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego (1998-2000)

W 1998 roku z ramienia Unii Wolności radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego czyli wicemarszałek województwa (X.1998-1.III.2000).

Odpowiedzialny m.in. za ekologię, turystykę, tereny wiejskie, promocję regionu.