Jan Olbrycht

fot. arch. BP fot. arch. BP

Marszałek Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 21 września 1952

Miejsce zamieszkania: Cieszyn

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny

Wykształcenie: wyższe, dr socjologii 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Socjologii (1976)
Obrona pracy doktorskiej: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (1984)

Główne punkty kariery zawodowej:

1976 - 1990 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie,

1985 - 1989 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

1988 - 1989 staż naukowy w Ecole des Hautes en Etudes Sciences Sociales w Paryżu

1989 - Miesięczny pobyt w Ehess w Paryżu - wykłady;

1990 - Miesięczny pobyt szkoleniowy w USA realizowany przez USIA;

1990 - 1998 Burmistrz Cieszyna;

1998 - 2002 Marszałek Województwa Śląskiego;

Inne pełnione funkcje: 

1995 - 2000 - Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR)

1994 - 1998 - Wiceprzewodniczący Związku Miast Polskich

1999 - Współprzewodniczący Zespołu ds. Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

od maja 2000 - Przewodniczący Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLARE),
Przewodniczący Komitetu Instytucjonalnego (CLRAE)

od grudnia 2000 - Członek Biura Zgromadzenia Regionów Europy (ARE),
Członek Komitetu A - Instytucjonalnego,

od 20 grudnia 2000 - członek Narodowej Rady Polityki Regionalnej Państwa powołanej przez Prezesa Rady Ministrów RP Pana Jerzego Buzka,

Członek Grupy ds. stosunków polsko - niemieckich "Przyszłość" powołanej przy Ministrze Spraw Zagranicznych,