Wiesław Maras

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 28 stycznia 1950
Miejsce urodzenia: Wrocław

Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Częstochowska; Wydział Budowy Maszyn

Klub: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg wyborczy: częstochowski
Kadencja: radny II kadencji
Uzyskana liczba głosów: 9310

Główne punkty kariery zawodowej:
- 1969 - 2000 - Polskie Koleje Państwowe
- 2000 - 2002 - Prezydent Częstochowy

Inne pełnione funkcje:
- Prezes Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Kolejarzy w Częstochowie


Wiesław Maras sprawował merytoryczny nadzór nad pracš następujących komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego:

Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Inwestycji
Wydział Ochrony Środowiska