Marian Jarosz

fot. arch. BP fot. arch. BP

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 8 sierpnia 1946
Miejsce urodzenia: Łazy

Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski - Wydział Prawa i Administracji

Klub: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg wyborczy: rybnicki
Kadencja: radny I i II kadencji
Uzyskana liczba głosów: 12282

Główne punkty kariery zawodowej:
- Kierownik wydziału Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu Zdroju
- Wiceprezydent Jastrzębia Zdroju
- Prezydent Jastrzębia Zdroju
- Dyrektor ds. Pracowniczych Kop. Zofiówka
- Prezes Zarządów Firm Handlowych
- Audytor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Inne pełnione funkcje:
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju


Marian Jarosz sprawował merytoryczny nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego:

Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
Wydział Współpracy Międzynarodowej
Wydział Polityki Gospodarczej