Jan Grela

fot. arch. BP fot. arch. BP

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 6 czerwca 1963
Miejsce urodzenia: Ĺťarnowiec

Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Rolnicza w Krakowie; Marketing i Zarządzanie w Rolnictwie i Gospodarce Ĺťywnościowej

Klub: Niezależny
Okręg wyborczy: sosnowiecki
Kadencja: radny II kadencji
Uzyskana liczba głosów: 10249

Inne pełnione funkcje:
- członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
- wiceprezes ZPN w Ĺťarnowcu


Jan Grela sprawował merytoryczny nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego:

Wydział Terenów Wiejskich
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu