Sergiusz Karpiński

fot. arch. BP fot. arch. BP

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 12 czerwca 1952
Miejsce urodzenia: Katowice

Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Kierunek - Matematyka

Klub: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg wyborczy: gliwicki
Kadencja: radny I i II kadencji
Uzyskana liczba głosów: 10935

Inne pełnione funkcje:
- członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach
- członek Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego SLD
- członek Zarządu Głównego ZNP w Warszawie
- prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bytomiu i Radzionkowie
- członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach
- członek Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie


Sergiusz Karpiński sprawował merytoryczny nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego:

Wydział Edukacji i Nauki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Kultury