Michał Czarski

fot. arch. BP fot. arch. BP

Marszałek Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 30 czerwca 1949
Miejsce urodzenia: Sosnowiec

Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. K.Adamieckiego w Katowicach

Klub: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg wyborczy: sosnowiecki
Kadencja: II kadencja
Uzyskana liczba głosów: 21252

Główne punkty kariery zawodowej:

- Dyrektor Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
- 1989 - Minister Pracy i Polityki Socjalnej
- 1989 - 1991 - Radca Ambasady RP w Pradze
- 1994 - 2002 - Prezydent Sosnowca

Inne pełnione funkcje:

- 1991 - 1994 - konsultant i dyrektor prywatnego przedsiębiorstwa
- od 1994 - członek Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego KZK GOP
- 1995 - 1997 - członek Rady Kontraktu Regionalnego i przewodniczący Komisji ds. Samorządu i Regionalizmu
- 1995 - członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; przedstawiciel gminy Sosnowiec w Związku Miast Polskich

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej


Michał Czarski sprawował merytoryczny nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego:

Gabinet Marszałka
Kancelaria Sejmiku
Wydział Organizacyjny
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
Wydział Finansowy
Wydział Kontroli
Wydział Obsługi Prawnej
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku - Białej
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie