Jarosław Kołodziejczyk

fot. arch. BP fot. arch. BP

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Główne punkty kariery zawodowej:

2005 - nadal - Dyrektor ds. pozyskiwania środków europejskich na szkolenia oraz współpracy z parlamentem
2002 - 2005 - Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach - kontroler ds. bezpieczeństwa ruchu
2000 - 2002 - Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej - doradca ds. personalnych
1999 - 2000 - Zakład Nieruchomości PKP we Wrocławiu - naczelnik działu marketingu i obrotu nieruchomościami
1998 - 1999 - Zakład Przewozów Aglomeracyjnych w Katowicach - naczelnik dyspozytury
1997 - 1998 - Zakład Przewozów Aglomeracyjnych w Katowicach - instruktor ds. bezpieczeństwa ruchu
1989 - 1997 - Ros Katowice - dyżurny ruchu, nastawniczy, monter mechanik maszyn i urządzeń
1988 - 1998 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gama w Katowicach - kierownik Zakładu
1985 - 1988 - ZW ZSMP w Katowicach - pracownik administracyjny
1983 - 1985 - Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice - maszynista pomp

Inne pełnione funkcje:

Członek Rady Krajowej PO RP