Janusz Moszyński

fot. arch. BP fot. arch. BP

Marszałek Województwa Śląskiego

Główne punkty kariery zawodowej:

2006 - 2008 Marszałek Województwa Śląskiego
1998 - 2006 Urząd Miejski Gliwice - zastępca prezydenta miasta
1995 - 1996 Gliwicka Agencja Inicjatyw Gospodarczych - dyrektor
1990 - 1991 Urząd Miejski Gliwice - zastępca prezydenta i członek zarządu miasta
1981 - 1983 Miastoprojekt Gliwice - asystent projektanta

Inne pełnione funkcje:

1990 - 2002 radny Rady Miejskiej w Gliwicach
1993 - 1998 przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji j.w.
1990 - 1998 delegat do Sejmiku samorządowego woj. katowickiego
1992 - 1998 przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą j.w.