Aleksandra Banasiak

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Członek Zarządu Województwa Śląskiego sprawująca nadzór nad:

  • Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wydział Ochrony Środowiska
  • Wydział Terenów Wiejskich