Aleksandra Gajewska

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 9 grudnia 1971
Miejsce urodzenia: Czeladź
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Krakowskie Szkoły ArtystyczneGórnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie. Wydział Ekonomii, kierunek zarządzanie
Zawód: aktorka, ekonomistka


Urodzona 9 grudnia 1971. Z zawodu aktorka teatralna, a także autorka literatury dziecięcej i poetka. Ukończyła również studia ekonomiczne na kierunku zarządzanie.

Kolejną kadencję radna Sejmiku Województwa z ramienia Platformy Obywatelskiej z okręgu chorzowskiego. W poprzedniej kadencji wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Nauki i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej oraz Kapituły Odznaki Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Aktywnie działała przy przedsięwzięciach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dotyczących wsparcia działalności hospicyjnej, świetlic środowiskowych oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Aktywnie działa na forum Komitetu Regionów, bierze udział w konferencjach i szkoleniach warsztatowych AER, w tym w pierwszych warsztatach dotyczących równych praw, statusu zawodowego i przedsiębiorczości kobiet. Przedstawicielka Polski w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych. (The Congress of the Council of Europe). Brała udział w pracach komisji konkursowych nagród Marszałka w dziedzinie kultury. Była członkiem Rady Programowej Filharmonii Śląskiej.

Laureatka nagrody „Głowa otwarta na teatr". Ambasadorka Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Ma córkę.

Aleksandra Gajewska uzyskała mandat Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji w okręgu nr 5 z listy Platforma Obywatelska. Zdobyła 7068 głosów.