Bogusław Piotr Śmigielski

Marszałek Województwa Śląskiego

Data urodzenia: 22 czerwca 1958
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski
Zawód: lekarz medycyny


Bogusław Śmigielski (51 lat) - Jaworznianin, żonaty, ma dwoje dzieci. Córka w tym roku kończy biotechnologię i przygotowuje się do studiów doktoranckich, syn jest gimnazjalistą.

Z zawodu jest lekarzem laryngologiem. W 1983 roku ukończył studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracę rozpoczął od stażu w Szpitalu Miejskim w Jaworznie, a zakończył na stanowisku zastępcy ordynatora. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Po dwóch latach zarządzania nim, zakład zaczął odnosić zyski i tym samym stał się jedną z lepiej zarządzanych spółek miejskich.

W latach 1992 - 1996 był członkiem Zarządu Regionu Związków Zawodowych Lekarzy oraz Przewodniczącym tego związku na terenie Jaworzna.

W 1998 roku z list RS AWS został radnym Miasta Jaworzna. W tym czasie pracował w Komisji Zdrowia i Komisji Rewizyjnej. W 2002r., w kolejnych wyborach samorządowych, został radnym z ramienia zwycięskiego ugrupowania Jaworzno Moje Miasto. Przewodniczył temu klubowi radnych, szefował Komisji Zdrowia, był też członkiem Komisji Rewizyjnej. W 2003r. w związku z objęciem stanowiska wiceprezesa ZLO w Jaworznie, zrzekł się mandatu.

Jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji. 12 stycznia 2008 został wybrany Marszałkiem Województwa Śląskiego.

Jego hobby to kino i narty.