Mirosław Sekuła

Mirosław Sekuła Mirosław Sekuła

Marszałek Województwa Śląskiego IV kadencji

Data urodzenia: 20 czerwca 1955
Miejsce urodzenia: Strzelce Opolskie
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Studia doktoranckie 1992-1994 Wydział Organizacji i Zarządzania, studia podyplomowe: Zarządzanie projektami 2005
Zawód: chemik


Mirosław Sekuła urodził się 20 czerwca 1955 r. w Strzelcach Opolskich. W 1979 r. ukończył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a następnie studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

W latach 1980-1994 pracował w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, gdzie pełnił funkcje asystenta, kierownika pracowni i zakładu, a także członka Rady Naukowej Instytutu. W 1990 r. wybrany do Rady Miejskiej Zabrza, został jej przewodniczącym. W latach 1994-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Zabrza, następnie radnego Sejmiku Województwa Śląskiego (1998-2001).

Poseł na Sejm III i VI kadencji. Od 1997 do 2001 r. był przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W latach 2007-2011 przewodniczył m.in. sejmowej komisji Przyjazne Państwo oraz komisji śledczej tzw. hazardowej. Był także wiceprzewodniczącym Komisji ds. Kontroli Państwowej.

Od lipca 2001 r. do sierpnia 2007 r. Mirosław Sekuła sprawował funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

W grudniu 2011 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Żonaty, ma syna i córkę oraz pięcioro wnucząt.

Nie sprawował mandatu radnego Województwa Śląskiego.