Zespół ds. Realizacji Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012–2016

Instytucja doradcza marszałka województwa

Podstawa prawna

Gremium zostało powołane na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 00081/17 z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Zadania

Zespół zbiera się w celu opracowania i merytorycznego zaopiniowania projektu Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na dany rok kalendarzowy. Wybrane przez gremium zadania z  Wojewódzkiego Harmonogramu są następnie realizowane w zakresie kompetencji instytucji reprezentowanych przez poszczególnych członków Zespołu.