Skład zespołu ds. HIV i AIDS

Przewodniczący – Grzegorz Gwóźdź – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Heliński – p.o. Kierownika Referatu Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

  • Dorota Wodzisławska-Czapla – Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
  • Adam Witor – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Kierownik Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS.
  • Anna Przybysz – przedstawiciel Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • Tomasz Wojtasik – Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach.
  • Anna Szczegielniak – przedstawiciel organizacji Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights.