Ambasador RFN z wizytą u Marszałka Olbrychta

W dniu 6 września 1999r. Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht przyjął Ambasadora RFN w Polsce Pana Franka Elbe
Pan Frank Elbe objął stanowisko ambasadora w dniu 1 września 1999r. Spotkanie w Katowicach było jego pierwszym spotkaniem z wojewódzkimi władzami samorządowymi w naszym kraju. Ambasadorowi towarzyszyli panowie Christian Hausmann (Radca - minister, Kierownik Wydziału Ekonomicznego oraz Koordynator ds. Unii Europejskiej Ambasady RFN w Polsce) i Peter Ohr (konsul generalny Niemiec we Wrocławiu). Pan Elbe w latach 1972-1976 był referentem ds. konsularnych w ambasadzie RFN w Warszawie. Tematem spotkania był stan współpracy pomiędzy naszymi krajami. Pan ambasador przedstawił priorytety polityki zagranicznej Niemiec. Podczas spotkania rozmówcy wskazywali na konieczność budowania płaszczyzn pojednania i współpracy pomiędzy naszymi krajami nie tylko między rządami, lecz przede wszystkim pomiędzy organizacjami o charakterze pozarządowym takimi jak gminy, przedsiębiorstwa, szkoły, kościoły i związki wyznaniowe czy instytucje kulturalne. Stwierdzili też, że w wielu zakresach współpraca ta ma miejsce i jest bardzo owocna. Marszałek Olbrycht stwierdził, iż w fazie przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej konieczne jest rozwijanie dobrych stosunków między regionami tworzącymi nasze kraje. "Śląsk jest bardzo ważny dla Polski, ale również dla Europy" - przekonywał Marszałek - "Mimo, iż ruch partnerstwa miast i regionów przeżywa obecnie kryzys, wiele jest pół współpracy, na których możemy wymieniać doświadczenia". W tym kontekście omówiono również niektóre aspekty współpracy pomiędzy Śląskiem i Północną Nadrenią-Westfalią. Dla Republiki Federalnej "Śląsk jest partnerem o znaczeniu strategicznym z racji jego struktury przemysłowej i społecznej. Przyszłością Europy jest Europa regionów" - stwierdził Ambasador. Na zakończenie trwającego prawie godzinę spotkania Pan Ambasador stwierdził, iż "Wchodzimy w nowe tysiąclecie w czasie, w którym stosunki między naszymi krajami są znacząco dobre".