Służba zdrowia: wyższe limity przy nabywaniu sprzętu medycznego

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zasad nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej
Zgodnie z uchwałą placówki służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie mogą samodzielne dokonywać zakupu lub przyjmować darowiznę sprzętu i aparatury medycznej o wartości do 10 tys. euro. Stanowi to zmianę zasad uchwalonych w maju roku 2000, zgodnie z którymi limit ten wynosił 10 tys. zł. Oznacza to większą samodzielność placówek w podejmowaniu tego typu decyzji. Zgodnie z uchwałą nabywana aparatura i sprzęt medyczny powinien służyć realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z działalności statutowej zakładu. Może on dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę jeżeli posiada odpowiednią, przeszkoloną kadrę medyczną oraz spełniające wymogi pomieszczenia. Decyzje o nabyciu podejmować będzie dyrekcja po uprzedniej konsultacji z Radą Społeczną placówki. Przyjęte przez Zarząd Województwa rozwiązanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych oraz lepsze dostosowanie oferowanych usług do lokalnych potrzeb pacjentów.