200 tysięcy na ochronę i promocję pszczelarstwa

 „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS
Rozstrzygnięto tegoroczna edycję konkursu „Śląskie dla pszczół”

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął dwa konkursy w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Symboliczne czeki wręczono dziś w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

– Prace związane z ochroną pszczelarstwa rozpoczęły się już w 2002 roku - przypomniał podczas uroczystości członek Zarzadu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski. – Jako zarząd Województwa Śląskiego analizujemy potrzeby różnych środowisk, także związanych z pszczelarstwem. Tak oto powstał dokument pn. „Rozwój pszczelarstwa do 2030 roku”. Dzisiejsza uroczystość jest pokłosiem tej strategii. Gratuluję projektów, które okazały się najlepsze. Trzymam kciuki za ich realizację i za efekty, które przyniosą. Zapewniam, że Wasze środowiska są przedmiotem troski samorządu województwa. Pszczelarstwo łączy bowiem aspekty ochrony środowiska z dziedzictwem kulturowym i innymi ważnymi aspektami rozwoju naszego regionu.

W uroczystości uczestniczyli także radni Sejmiku Województwa Śląskiego: Alina Bednarz, Marek Bieniek, Rafał Kandziora, Marek Kopel, Urszula Koszutska, Alina Nowak oraz Jarosław Szczęsny.

W ramach otwartego konkurs ofert pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 roku sześć podmiotów otrzyma łącznie 150 000 zł na wsparcie działań w zakresie ochrony pszczół miodnych, owadów zapylających, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego. Dofinansowanie otrzymały:

 • Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie na zadanie: Pszczoła miodna podstawą bioróżnorodności (29 104,00 zł)
 • Stowarzyszenie Pszczelarzy "Beskidzkie Trutnie" na zadanie: Cykl warsztatów "Zdrowe pszczoły - zdrowy człowiek" (30 000,00 zł)
 • Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej na zadanie: „Promocja pszczelarstwa poprzez ochronę pszczół miodnych, owadów zapylających i edukację ekologiczną (27 970,00 zł)
 • Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego na zadanie: Pszczoła Plus 2023 (30 000,00 zł)
 • Stowarzyszenie Działań Lokalnych – Spichlerz na zadanie: Zaprzyjaźnij się z kornutką (13 379,00 zł)
 • Fundacja Dobry Widok na zadanie: Czas na pszczoły! (19 547,00 zł)

Celem drugiego konkursu „Święto miodu” jest promocja i popularyzacja pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego. W czasie wydarzenia mają zostać zrealizowanie działania z zakresu upowszechniania wiedzy nt. roli i znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka, ich ochrony, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych, tradycji pszczelarskich i bartniczych. 50 000 zł na organizację imprezy otrzymał Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik”. „Święto miodu” odbędzie się 16 września br. w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” . fot. Tomasz Żak / UMWS