Komunikat personalny

Nowi dyrektorzy w placówkach służby zdrowia Województwa Śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego odwołał z dniem 25 stycznia 2001 lek. med. Annę Pfeifer ze stanowiska dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku i powierzył pełnienie obowiązków dyrektora tej placówki lek. med. Alicji Michalskiej-Skwara. Zarząd Województwa Śląskiego odwołał z dniem 31 stycznia 2001 Krzysztofa Kołodziejka ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie i powierzył z dniem 1 lutego 2001 pełnienie obowiązków dyrektora tej placówki. lek. med. Sławomirowi Strzelczykowi. Zarząd Województwa Śląskiego powołał z dniem 1 lutego 2001 dr. n. med. Zbigniewa Świderka na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.